Privacy-beleid

Register van verwerkingsactiviteiten waarvoor Maassen Belastingadvies & Administratiekantoor BV verantwoordelijk is voor de wet:       AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

Onderstaand een overzicht van alle verwerkingsactiviteiten met betrekking tot de wet AVG die door Maassen Belastingadvies & Administratiekantoor BV als verantwoordelijke worden verricht.

Naam en contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

 

Maassen Belastingadvies & Administratiekantoor BV (035-5422275)

Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

 

Conform (eventuele) opdrachtbevestiging:

Samenstellen en opmaken van de jaarrekening.

Het opstellen en verwerken van de aangiften: omzetbelasting, ICP, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting.

De boekhoudingen verzorgen.

WWFT-plicht.

Salarisadministratie 

Van welke groep mensen worden persoonsgegevens verwerkt?

 

Het gaat persoonsgegevens van klanten/ondernemers.

Om welk type persoonsgegevens gaat het?

 

 

Stamgegevens: naam, adres, fiscale-/BSN-/banknummers en financiële gegevens zoals: winstverdeling, vermogen, privé opnamen en stortingen.

Met welke ontvangers worden de persoonsgegevens gedeeld?

 

Met uitvragende partijen zoals banken, de belastingdienst en Kamer van Koophandel conform (eventuele) opdrachtbevestiging.

Bij doorgifte buiten de EU, vermelding van land of organisatie inclusief de waarborgen voor passend beschermingsniveau.

Niet van toepassing, de gegevens staan in onze hostingomgeving. De servers staan binnen Nederland.

Beoogde bewaartermijnen

 

We bewaren de gegevens inclusief bijlagen gedurende zeven jaar voor onze klanten.

Een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

 

Beveiligingsmaatregelen:

 

1.      Aangeleverde fysieke documenten.

-        Tijdens de kantoortijden van 08:00 en 17:00 op de dagen maandag t/m vrijdag is er altijd werknemer van Bewerker aanwezig die de documenten beveiligd.

-        Buiten de kantoortijden en bij feestdagen is de werkplek en zijn de locaties van de fysieke documenten beveiligd per slot en alarm. (beweging, maar ook rookalarm, aangesloten op meldkamer).

2.      Aangeleverde digitale documenten.

-        Bewerker ontvangt de digitale documenten in de cloud. (externe server)

Om toegang te verkrijgen tot de cloud van Bewerker heeft men inloggegevens nodig die alleen bij Bewerker  bekend zijn.

Toegang tot persoonsgegevens is voorbehouden aan geautoriseerd personeel.

 

3.     Algemeen.

Medewerkers van Maassen Belastingadvies & Administratiekantoor BV dienen zowel tijdens als na beëindiging van hun dienstverband volstrekte geheimhouding betrachten ten aanzien van alle gegevens (inclusief Persoonsgegevens) waarvan zij in het kader van hun dienstverband kennis genomen hebben.

4.    Papiervernietiger

In gebruik; Fellowes Automax 550C snippers 4.