Financiële dienstverlening van mens tot mens

Maassen Belastingadvies en Administratiekantoor BV verzorgt sinds 1991 met veel zorg en persoonlijke aandacht de administraties en belastingzaken voor het midden- en kleinbedrijf. Voor particulieren doen wij de aangifte inkomstenbelasting. Onze klanten moeten op elk gewenst moment van ons kunnen horen waar ze staan. Met een goed onderbouwd advies en een kop koffie erbij. Gewoon van mens tot mens.

Maassen Belastingadvies & Administratiekantoor B.V 

verwerkt uw financiële administratie (ook volledig digitaal, aan u de keuze)

verzorgt uw salarisadministratie

doet uw aangifte omzetbelasting/ICP

bewaakt tussentijds uw te verwachte belastingdruk 

stelt uw jaarrekening op

verzorgt uw aangifte inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting / erf- en schenkbelasting

 

 

 

AVG  (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Deze "nieuwe" privacy-wetgeving treedt in werking per d.d. 25 mei 2018

Onze bewerkersovereenkomst  met onze (nieuwe) klanten is uiteraard voorhanden en zal op eerste verzoek aan u worden toegezonden. 

Tevens doen wij u dan toekomen een register van verwerkingsactiviteiten. (Zie elders op website, kopje AVG)

Dit  register is een opsomming van alle verwerkingsactiviteiten die door ons als verantwoordelijke voor u worden verricht.

Ook ontvangt u  op verzoek een overzicht van de door ons verplicht te ondernemen actie bij een eventueel datalek.